Ammattiosastomme

Linkkejä

  

Ota yhteyttä hallitukseen 

tai

ao145(at)tehy.net

 

  

 

Jäsenmäärämme on n. 220

Työnantajat: Keravan kaupunki

 

Tehyn päätehtävä on edistää ja valvoa jäsenten ammatillisia, palkkauksellisia ja muita palvelussuhteeseen liittyviä etuja. Tehy on vahva vaikuttaja sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Se neuvottelee ja solmii työ- ja virkaehtosopimuksia, vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Ammattiosastomme neuvottelee työnantajan kanssa ajankohtaisista edunvalvonta asioista.

♦ palkkausasioista (esim. hälytysraha/kutsuraha)
♦ työaikakysymyksistä (esim. työaikapankki)
♦ vuosilomasta (esim. lomarahan maksuajankohdan muuttaminen)
♦ muista erityiskysymyksistä (jononpurkusopimukset, lisätyösopimukset)

Jäseneksemme voivat liittyä Keravan kaupungilla työskentelevät ns. Tehy-kelpoiset henkilöt.

Yhdistyksessämme on jäseninä mm. lähihoitajia, sairaanhoitajia, lastenhoitajia, terveydenhoitajia, hammashoitajia, suuhygienistejä, sosionomeja, päivähoitajia, lastenohjaajia ja fysioterapeutteja.

Tehyläisten ammatit ovat lailla säädeltyjä ja tehyläiset ovat joko laillistettuja tai nimikesuojattuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sukko lepäämässä

             Muista pitää taukoja työssäsi!