Ammattiosastomme

Linkkejä

  

Ota yhteyttä hallitukseen 

tai

ao145(at)tehy.net

 

  

 

Jäsenmäärämme on n. 220

Työnantajat: Keravan kaupunki

 

Tehyn päätehtävä on edistää ja valvoa jäsenten ammatillisia, palkkauksellisia ja muita palvelussuhteeseen liittyviä etuja. Tehy on vahva vaikuttaja sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Se neuvottelee ja solmii työ- ja virkaehtosopimuksia, vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Ammattiosastomme neuvottelee työnantajan kanssa ajankohtaisista edunvalvonta asioista.

♦ palkkausasioista (esim. hälytysraha/kutsuraha)
♦ työaikakysymyksistä (esim. työaikapankki)
♦ vuosilomasta (esim. lomarahan maksuajankohdan muuttaminen)
♦ muista erityiskysymyksistä (jononpurkusopimukset, lisätyösopimukset)

Jäseneksemme voivat liittyä Keravan kaupungilla työskentelevät ns. Tehy-kelpoiset henkilöt.

Yhdistyksessämme on jäseninä mm. lähihoitajia, sairaanhoitajia, lastenhoitajia, terveydenhoitajia, hammashoitajia, suuhygienistejä, sosionomeja, päivähoitajia, lastenohjaajia, kätilöitä ja fysioterapeutteja.

Tehyläisten ammatit ovat lailla säädeltyjä ja tehyläiset ovat joko laillistettuja tai nimikesuojattuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sukko lepäämässä

             Muista pitää taukoja työssäsi!