Huhtikuu 2020 tiedote

1.4.2020

Tämä tiedote on lähettey 1.4.2020 jäsenille, joiden sähköposti on tiedossamme.

Työehtosopimus (Kv-tes) päättyi eilen, mutta uuteen sopimukseen asti noudatetaan vanhoja sopimuksia, niin kv- tes:iä kuin paikallisia sopimuksiakin. 

Jäsenistöltämme on tullut jonkin verran kysymyksiä mm. tehtävien siirrosta: 

"Kv- tes luku I yleinen osa 10 § Työntekijän tehtävät   Työntekijät   1 mom.

Työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksella, mutta hän on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.".


Tätä ei pidä sekoittaa valmiuslain työvelvollisuuteen, jossa TE- toimisto/työvoimaviranomainen antaa työmääräyksen.


Näistä on Tehyn sivulla selkeitä kysymyksiä vastauksineen https://www.tehy.fi/fi/korona , mutta jos et sieltä vastausta löydä, niin ole yhteydessä.

Keravan kaupunki on linjannut yhdessä pääluottamusmiesten kanssa "pelisääntöjä" siirtymisiin liittyen, ja ne pitäisi olla esimiehillä tiedossa. 
Jos esimiehen kanssa jokin asia ei selviä, niin ole yhteydessä pääluottamusmieheen.

Poikkeusoloissakin noudatetaan kv- tes:in määräyksiä liittyen mm. työvuoroihin, työvuoroluetteloihin, niiden muutoksiin, varallaoloon ym. Mikään näissä asiaoissa ei ole muuttunut muutoin kuin sote- puolta koskevan valmiuslain myötä määräykset ylityöstä, vuosilomista, lepoajoista ym. ("Hallituksen 17.3.2020 antamat käyttöönottoasetukset mahdollistavat esimerkiksi ylityön teettämisen ja vuosilomien perumisen. Työnantaja saa turvautua näihin toimenpiteisiin vain, jos tarvitsee työvoimaa koronaepidemian vuoksi. Jos koronaepidemia ei tällä hetkellä vaikuta työnantajan toiminnassa, ei poikkeuksiakaan saa soveltaa. Työnantajat voivat poiketa vain asetuksessa mainitulla tavalla palvelussuhteen ehdoista, jotka liittyvät työaikaan, vuosilomaan tai irtisanomisaikaan. Muut ehdot ovat voimassa valmiuslaista ja poikkeustilasta huolimatta.")

Kaikki kevään tapahtumamme on peruttu, eikä uutta aikaa esim. kevätkokoukselle vielä ole. Tiedotamme uudesta ajankohdasta sähköpostitse heti kun voimme. 
Jaksamisia kaikille!
Terveisin 
Tehyn Keravan ammattiosasto ry hallitus ja luottamusmiehet 
www.ao145.tehy.fi 
ao145(at)tehy.net 


jonna.vilenius(at)kerava.fi  pääluottamusmiehen sijainen 31.5.2020 asti, aopj puhelimitse saa parhaiten kiinni keskiviikkoisin ao:n puhelimesta (p.0400 356145 Tehy Kerava)
tanja.ala-mononen(at)kerava.fi  luottamusmies (terveyskeskukset)
tiina.kuusikoski(at)kerava.fi varaluottamusmies (terveyskeskukset)