Järjestelyerä neuvottelut on saatu päätökseen

13.12.2018

Tässä kaupungin ilmoitus asiasta:

 

Järjestelyerät 1.1.2019 alkaen

 

 

 

 

 

​Kasvatuksen- ja opetuksen (kasvo) toimialan järjestelyerät

Varhaiskasvatuksen osalta neuvoteltiin kokonaisratkaisu siten, että palkan tarkistuksissa käytetään sekä järjestelyerää että vuoden 2019 budjettiin sisältyvää palkkaukseen kohdistuvaa lisärahaa. Järjestelyerästä kohdennetaan varhaiskasvatuksen opettajille noin 13 000 €/kk ja budjettiin sisältyvästä lisärahasta kohdennetaan varhaiskasvatuksen hoitohenkilöstölle noin 12 000 €/kk (180 000 €/v sivukuluineen). Tämä kokonaisratkaisu kattaa mahdollisimman laajasti koko varhaiskasvatuksen henkilöstön.

Järjestelyerä kohdennetaan seuraaville varhaiskasvatuksen opettajille (uusi tehtäväkohtainen palkka suluissa):

 • varhaiskasvatuksen opettajille, korotus 110 euroa (2500,56 €/kk),
 • varhaiskasvatuksen alueellisille erityisopettajille, korotus 110 euroa (2765,43 €/kk),
 • varhaiskasvatuksen yksiköissä toimiville erityisopettajille, korotus 50 euroa (2649,79 €/kk) ja
 • varhaiskasvatuksen s2-opettajille, korotus 110 euroa (2535,12 €/kk).

Lisäksi järjestelyerää käytetään 50 €/kk niille koulunkäyntiavustajille, jotka työskentelevät vammaisopetuksessa ja hoidollisen tuen luokissa. Korkeampi tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävänkuvan mukaisesti ja sitä maksetaan määräaikaisesti lukuvuosittain (1.8.-31.7.). Korkeampaa palkkaa maksetaan ensimmäisen kerran kuitenkin 1.1.-31.7.2019. Lisäksi koulunkäyntiavustajien tehtävänimike muutetaan 1.1.2019 alkaen koulunkäynninohjaajiksi.

Budjettiin sisältyvällä lisärahalla korotetaan lastenhoitajien (uusi alin tehtäväkohtainen palkka: 2126,72 €/kk), päiväkotiapulaisten (1881,32 €/kk) ja ryhmäavustajien (1881,32 €/kk) alinta tehtäväkohtaista palkkaa 50 eurolla. 

Kasvon OVTES:n piirissä olevan henkilöstön järjestelyerä kohdennetaan luokanopettajille ja tuntiopettajille, joilla ei ole aineenopettajan kelpoisuutta. Uusi tehtäväkohtainen palkka on 2810,14 €/kk. 

Lisäksi järjestelyerää käytetään 70 €/kk niille erityisluokanopettajille, jotka työskentelevät vammaisopetuksessa ja hoidollisen tuen luokissa. Korkeampi tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävänkuvan mukaisesti ja sitä maksetaan määräaikaisesti lukuvuosittain (1.8.-31.7.). Korkeampaa palkkaa maksetaan ensimmäisen kerran kuitenkin 1.1.-31.7.2019.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) toimialan järjestelyerät

Soten KVTES:n piirissä olevan henkilöstön järjestelyerä käytetään eri ammattiryhmien alimpien tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen. Lisäksi järjestelyerällä halutaan varmistaa samapalkkaisuuden toteutumista.

Mm. seuraavien ammattiryhmien alinta tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan (uusi alin tehtäväkohtainen palkka suluissa):

 • lähihoitajat, perushoitajat, kodinhoitajat, hammashoitajat, lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijät (2150 €/kk)
 • varahenkilöstönä toimivat lähihoitajat (2240 €/kk)
 • terveyskeskusavustajat (2198 €/kk)
 • sairaanhoitajat (2505 €/kk)
 • kotisairaalassa tai kotihoidon tiimivastaavina työskentelevät sairaanhoitajat (2555 €/kk)
 • terveydenhoitajat (2600 €/kk)
 • mielenterveys- ja päihdeyksikössä toimivat sairaanhoitajat (2648,70 €/kk)
 • sosiaaliohjaajat (2719,58 €/kk)
 • apulaisosastonhoitajat ja vastaavat sairaanhoitajat (2771,71 €/kk)
 • lähiesimiehet (3055,40 €/kk)
 • vammaispalveluissa, keskitetyssä asiakas- ja palveluohjausyksikössä, aikuissosiaalityössä sekä perheneuvolassa työskentelevät sosiaalityöntekijät (3400 €/kk)

Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön järjestelyerä kohdennetaan yksittäisten henkilöiden tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen.

 

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin (vapari) toimialan järjestelyerät

Vaparin järjestelyerät kohdennetaan sekä sovittujen ammattiryhmien alimpien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin että yksittäisten henkilöiden tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin.

Mm. seuraavien ammattiryhmien alinta tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan (uusi alin tehtäväkohtainen palkka suluissa):

 

 • kirjastovirkailijat (2132 €/kk)
 • vastaava kirjastovirkailijat (2254,91 €/kk)
 • liikunnanohjaajat (2163,79 €/kk)
 • nuoriso-ohjaajat (2142 €/kk)
 • liikuntapaikkojen hoitajat (2200 €/kk)

   

Kaupunkitekniikan toimialan järjestelyerät

Kaupunkitekniikan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön järjestelyerä kohdennetaan lähes kokonaan puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilöstön palkankorotuksiin.

Mm. seuraavien ammattiryhmien alinta tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan (uusi alin tehtäväkohtainen palkka suluissa):

 

 • laitoshuoltajat ja siivoojat (1840 €/kk)
 • ruokapalvelutyöntekijät (1750 €/kk)
 • vastaavat ruokapalvelutyöntekijät, jotka työskentelevät yli 150 annoksen keittiössä (1850 €/kk)
 • kokit (1905,32 €/kk)
 • ravintokeskuksessa työskentelevät kokit (1950 €/kk)
 • keittiövastaavina (tuotantokeittiö, jossa 500-1200 annosta) työskentelevät kokit (2000 €/kk)

Teknisten sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön järjestelyerä kohdennetaan yksittäisten henkilöiden tehtäväkohtaisten palkkojen ja henkilökohtaisten lisien korottamiseen. Myös tuntipalkkaisten perustuntipalkkojen korotukset tehdään yksittäisille henkilöille.

 

Keskushallinnon ja kaupunkikehityksen järjestelyerät

 

Keskushallinnon ja kaupunkikehityksen järjestelyerät sekä KVTES:n että teknisten sopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle suunnataan yksittäisille henkilöille.